Берое регистрира за­губа от 1,165 млн. лева за 2018 г., показва годиш­ният финансов отчет на клуба, публикуван в Тър­говския регистър на 26 ноември. Проверка на ра­дио Стара Загора показа, че увеличението на загу­бата през миналата годи­на спрямо 2017 г. е 91,93%. Приходите за 2018 г. са в размер на 6,346 млн. лева, а разхо­дите - 7,511 млн. лв. През 2017 г. приходите са били 5,969 млн. лв, разходите - 6,576 млн. лева, информира "Меридиан мач".

През миналата година клубът няма приходи от участие в евротурнирите. От продажба на играчи в него са влезли 599 000 лева. Припомняме, че през 2018 г. Берое се раздели срещу трансферни суми с Камен Хаджиев, Мартин Райнов, Борислав Цонев и Педро Еуженио. Повишени са приходите от телевизионни права, като през миналата годи­на в клуба са получени 409 000 лева спрямо 302 000 през 2017 г. Леко за-вишение има и при про­дажбата на фен артикули - 31 000 лева за 2018 г. срещу 30 000 лева за 2017 г. По-малко обаче са при­ходите от карти и билети - 153 000 лева за 2018 г. срещу 162 000 лева за 2017 г.

През миналата година клубът е инвестирал средства и в подобрение­то на базата си като на стадион „Берое" са изгра­дени ограда на сектора за гости, ограда в източ­ната част и парапет на сектора за фенове. На тре­нировъчните терени на стадиона са изградени га­зова инсталация и са ре­монтирани съблекалните, които използват отборите от детско-юношеската школа на клуба. На спор­тна база „Берое" пък е въведен в експлоатация отводнителен канал. Към 31. 12. 2018 в клуба са назначени 83 души.

„През годината са из­вършени голям брой обу­чения на персонала с цел повишаване на квалифи­кацията и придобиване на различен набор от уме­ния, необходими за осъществяването на основ­ната дейност на клуба", се казва във финансовия отчет на Берое.

Съветът на директорите на „зелено-белите" е от трима души - Илко Русев, Красимир Ончев и Миха­ил Боендруков, който на­пусна клуба преди два дни. За 2018 г. тримата са получили възнаграж­дения (заплати и бонуси) в размер на 28 000 лева, пише още в отчета.