Берое публикува годишния си финансов отчет към 31 декември 2023 годима. Във него се съобщава, че „през финансовата 2023 г. Дружеството реализира загуба преди данъци в размер на 968 хил. лв. при печалба преди данъци през предходната година в размер на 461 хил. лв. Загубата на дружеството се дължи на намалението на приходите реализирани през 2023г.”

“Общата сума на активите към 31.12.2023 г. е намалена с 179 хил.лв. (40,87)% спрямо 2022 г. дължащо се на намаление, както на стойността на нетекущите активи, така и на намаление на текущите активи. Дружеството не отчита нетекущи (дългосрочни) пасиви и за двата сравними периода, а текущите пасиви (задължения) са се увеличили към 31.12.2023 г с 784 хил.лв. (129,80%) спрямо същите към 31.12.2022 г. Изменението на собственият капитал на дружеството е (580,12%), като от (166 хил.лв.) към 31.12.2022 г. отрицателната величина се е увеличила на (1 129) хил. лв.”, пише още във финансовия доклад.

„Съгласно договор за преотстъпване на футболиста Сантяго Леандро Годой, сключен между ПФК Берое и аржентинския професионален клуб Расинг, ПФК Берое има възможност да придобие при определени условия състезателните права на играча. През октомври 2023 г, ПФК Берое е упражнило опцията за придобиване, като на 01.02.2024 г. след отварянето на трансферния прозорец в Република България ПФК Берое завежда актив за сумата от 1,100 хил. долара, платими на две вноски, първата с падеж до 31.07.2024 г., и втора вноска с падеж до 31.12.2024 г. След придобиването на състезателните права на играча той веднага е преотстъпен на аржентинският клуб Дефенса и Хустися за сумата от 200 хил. долара за срок до 31.12.2024 г. Договорът дава право за придобиване на играча от новия клуб”, се казва още във финансовия отчет на Берое.

„Ръководството на Дружеството ще продължи да работи за развитието и утвърждаването на ПФК Берое – Стара Загора ЕАД като модерен футболен клуб. Приоритет в дейността на клуба ще бъде дългосрочното утвърждаване на представителния отбор в челните позиции на „А“ професионална футболна група. Друг важен приоритет ще бъде развитието на Детско – юношеската школа. Откриването, създаването и подготовката на млади футболисти би помогнало в успешното им включване В представителния мъжки отбор. През 2024 г. ще продължи подобряване качеството на тренировъчния процес и поддържане на вече изградените бази с прилежащата им инфраструктура и подобряване условията за изпълнение на тренировъчните и състезателните процеси, както На Представителния отбор, така и на Детско-юношеската школа. Целта е поддръжка и модернизиране на цялата спортно-техническа база, без да се променя предназначението на обектите, които са публична общинска собственост”, пише още във финансовия доклад на Берое.